Taifu Classic har indledt et samarbejde med Hundested Fiskeriforening. Det er Fiskeriforeningen der er ansvarlige for Hundested havnefest. http://www.hundestedhavnefest.dk/

I den forgange weekend stod Taifu Classic i spidsen for, at koordinere og bemande posterne ved de 3 indgange ved havnefesten. Med åbningstider fra kl. 1200-0100 fredag, lørdag og søndag, var dette en stor opgave, som krævede mange frivillige, så vagterne kunne fordeles jævnt. Med mange frivillige fra både Classic og forældre fra Shiai, lykkedes det at få vagtplanen til at gå op.

Ingen af os vidste helt hvad det var vi havde sagt ja til, men jeg er sikker på, at vi alle havde en rigtig god oplevelse med at byde folk velkommen på pladsen og så selvfølgelig at sikre, at de ikke medbragte drikkevarer. Der herskede en god ro og publikum var i rigtig godt humør, de havde jo heller ikke anledning til andet, da solen skinnede og øllet var koldt.

Opgaven blev belønnet med fuld forplejning, med fiskefilet og drikkevarer ad libitum. Faktisk tror jeg, at der efter vagt i alle tre dage, vil gå et stykke tid før der skal spises fiskefilet igen. ”Det ikk så ringe endda”

Den ansvarlige leder af havnefesten har tilkendegive en stor tilfredshed med måden vi har løst opgaven på og ser frem til mere samarbejde med Taifu i fremtiden. Jeg skal på vegne af Fiskeriforeningen sige tak for indsatsen til alle de frivillige fra Taifu og den store og professionelle tilgang, vi har haft til opgaven. Alle der deltog, vil blive inviteret til en medarbejderfest til efteråret. Mon vi skal have fiskefilet? Pyt når bare øllet er koldt..

Det at planlægge og gennemføre et arrangement hvor der kommer mellem 12–15000 mennesker og samtidig med et højt serviceniveau, afspejler hvor vigtigt samarbejdet mellem erhvervslivet og de lokale foreninger er i Halsnæs. Dette samarbejde skal vi prioritere i fremtiden, så vi sammen kan sikre og udnytte den synergi der helt naturligt opstår.

Der skal lyde en stor tak til alle de frivillige ildsjæle og ikke mindst for at træde til med et meget kort varsel:

Ole Schrøder, Charlotte Stensholm, Søren Schwartz, Lilli Crone, Anni Sonne, Christina Nielsen, Daniela Skov-Toader, Elsa-Maria Berg, Marianne Kappelhøj, Stig Ruprecht (Johannas far), Ib Andersen (Amalies far), Britta Skov (Nannas mor), Jan Olsen (Emil´s far) Mikko & Berit Neimi (Isabell´s forældre), Helle og Allan Jensen (Jonathan´s forældre), Gitte Bille (Britta´s søster) og Flemming Parking (ven af Classic).

 

På vegne af Taifu Classic

Tim Skov