Værdier Taifu Karate Dojo

Vores værdigrundlag

I Taifu benytter vi betegnelsen Karatedo, som henviser til den livslange personlige og fysiske udvikling, som vi vægter meget højt i Taifu.

Do betyder vej eller retning og symboliserer, at vi søger at opnå en dyb forståelse af vores karate og derigennem udvikle os frem mod harmoni mellem krop og sind.

Det er vigtigt, at en stræben efter at udvikle sin menneskelige karakter ikke er en midlertidig proces, men en livslang proces som skal følges og udvikles hver dag gennem træning både i og udenfor dojoen. Dermed bliver Karatedo til en vej i livet som udover at fokusere på at mestre teknikkerne i karate, også består i at udvikle sin menneskelige karakter og se mere klart og dybt ind i ens eksistens.

Vi efterlever dermed principperne i Budo, som er betegnelsen for japansk kampkunst. Her er målet, at skabe udvikling i menneskets indre.

Taifu Karate Dojo er medlem af følgende hovedorganisationer:

DGI

DGI arbejder målrettet for at styrke motion og breddeidræt i Danmark. Sammen med de lokale idrætsforeninger udvikler vi koncepter og aktiviteter, der tager udgangspunkt i dine behov og muligheder. Det gør vi, fordi vi tror på glæden ved idræt og på styrken i foreningsfællesskabet.