Dette interview er lavet af Charlotte Stensholm fra Taifu Karate 

 

 

Osu sensei. Kan du fortælle lidt om baggrunden for at Taifu Shiai Karate gennem det seneste år er begyndt at stifte bekendtskab med kata?

Osu 

Det skyldes, at jeg efter at have undervist børn og unge i kumite gennem flere år har erfaret, at de mangler en grundlæggende viden og forståelse for traditionel karate ligesom deres tekniske grundniveau indenfor kumite bliver bedre af kihon- og katatræning. 

(Kumite, kihon og kata er følgende: Kihon: Grundteknikker af slag, spark og parader. Kata: Fastlagte øvelser, hvor slag, spark og parader indgår. Kumite: Kamp)

Sidst men ikke mindst, så er jeg af den overbevisning, at en alsidig karate udøver træner længere tid i klubben. 

 

Hvorfor er det vigtigt at have en grundlæggende viden og forståelse for traditionel karate?

Det er der flere grunde til. Viden og forståelse for traditionel karate er en vigtig forudsætning for at have motivation og disciplin til at træne karate i mange år. 

Motivation bør ikke alene være afhængig af sportslige mål. Det er for sårbart, da alle møder sportslig modgang før eller senere. Traditionel karatetræning er med til at skabe flere mål og muligheder. 

 

Hvordan kan kihon og kata udvikle en kumite kæmper?

For nogle år siden havde jeg ikke troet at kata træning kunne have en positiv effekt på en kumite kæmper, men jeg har ændret mening. Mange af de forudsætninger der kræves, for at lave en effektfuld kata, er de samme som er med til at udvikle en kumite kæmper. 

Det seneste år har jeg oplevet en solid forbedring i det tekniske niveau, blandt kumite kæmperne i Taifu, efter at de er begyndt at træne kata. Der er en stor overførselsværdi af tekniske færdigheder i kata, som passer perfekt ind i kumite, f.eks. hurtighed, retningsskift, fokusering og ikke mindst den mentale indstilling.

Den kihon træning der ligger bag katatræning er med til at give eleven den nødvendige tid, som er nødvendig for at kunne opnå at toppe sportsligt. Forskning viser, at der ofte ligger mindst 10 års træning bag et top resultat indenfor de fleste idrætsgrene. Det kræver disciplin og tålmodighed at toppe indenfor sport.

 

Hvorfor tror du, at man som traditionel karateudøver træner længere tid?

Det har jeg ud fra et solidt erfaringsgrundlag. Jeg har i over 25 år undervist i traditionel karate, og min erfaring er, at elever der træner traditionel karate forsætter deres træning i mange år, hvorimod elever der alene træner sportskarate ofte stopper, når de møder sportslig modgang og i øvrigt ikke udvikler sig i samme hastighed som de øvrige på holdet.

En tilgang til karate, som kun er sportslig, kan være medvirkende til en bestemt kultur blandt sportskarateudøvere, og efter min opfattelse, risikerer man, at der opstår et fravær af den traditionelle karatekultur. Gennem årene, har jeg modtaget mange voksne elever, som tidligere har dyrket traditionel karate og som gerne vil gøre det igen. Det tager jeg som et tegn på, at den traditionelle karate, er noget man kan træne med succes hele livet, imodsætning til sportskarate, som ofte kun dyrkes af unge mennesker i en begrænset periode.

 

Kan du fortælle lidt om hvem der har præget din tilgang til karate?

Jeg startede i 1979 med karate i Frederiksværk. Efter nogle år skiftede jeg til Helsingør Karate klub, hvor jeg fik en god grundskole i en stærk Shotokan JKA klub. Her mødte jeg også sensei Marino Gudjonson, som har inspireret mig meget gennem tiden. 

Alle der har trænet under Marino sensei kender til vigtigheden af basis træning. Senere skiftede jeg af samme årsag til Marino senseis dojo, Nippon karate-do kai. Her var jeg i en periode, hvor der var mange stærke kæmpere tilknyttet klubben. Marino sensei stillede store krav til dem han underviste, og der blev ikke undervist i nogen ny kata før han var tilfreds med dem man havde lært.

Det tror jeg er en afgørende faktor for at få en ordentlig grundskole. I dag syntes jeg, at mange lærer kata for hurtigt. For mig er der rigeligt at beskæftige sig med indenfor de 15 shite kata. Jeg vægter fordybelse meget højt i karate.

Efter et 3 måneders intensivt træningsophold i Japan på honbu dojo i Ebisu i 1984, hvor jeg var så heldig at træne under det samlede JKA før splittelsen, kom jeg hjem med nogle meget stærke indtryk og et solidt kendskab til Nakayama sensei`s karate. 

Nogle år senere startede jeg på en to årig kenshu sei uddannelse på JKA honbu dojo på Vermlandsgade under Bura sensei. Dette, sammenholdt med mit møde med instruktørerne i Japan, har været en meget afgørende periode for min måde at tænke karate på. 

Når man dagligt beskæftiger sig med karate på højt plan, sammen med andre udøvere som presser en til det yderste, så bliver man stærk både fysisk og psykisk. 

Bura sensei underviste os på kenshu sei uddannelsen i kihon, kumite og kata dagligt, og det var dengang også med moderne træningsmetoder blandt andet styrketræning, løb, sjipning, plethandsker mv.  Vi analyserede teknikker og kata og skrev hver måned rapporter på engelsk der blev sendt til Japan. Det tror jeg ikke der er mange der er klar over. Bura sensei har gennem tiden udklækket nogle af de stærkeste kæmpere i Danmark, så hans instruktørkvaliteter taler for sig selv. 

Sidenhen har jeg ladet mig inspirere af mange forskellige instruktører i ind- og udland, men jeg kan mærke at min lange erfaring fra JKA fylder mere og mere i den måde jeg tænker karate på, tilsat den erfaring jeg gennem tiden har opnået indenfor kumite og taktisk selvforsvar. 

 

Hvilken form for shotokan karate lægger du dig op af?

Jeg underviser i den shotokan karate som jeg er opvokset med, og alle der har trænet under mig ved, hvad jeg lægger vægt på. Jeg lægger jeg stor vægt på det tekniske og fysiske i karate styret af disciplin. 

Da jeg i sin tid uddannede mig til diplomtræner i Danmarks Idrætsforbund fik jeg endnu større respekt for Nakayama sensei`s store systematiske arbejde i shotokan karate, da jeg oplevede en klarere  forståelse for sammensætningen af karatesystemet. 

 

Du lægger stor vægt på disciplin i Taifu – hvad betyder det for karate?

Hvis du besidder disciplin til at træne kihon, kata og kumite i mange timer og mange år, så har du også den disciplin som er tvingende nødvendig for at kunne udvikle dig til en habil udøver, instruktør eller nå til tops indenfor sportskarate.

Disciplin er en vigtig del af karate. Det er med til at gøre karate til noget helt specielt, særligt i dag, hvor der er så stor fokus på at være i centrum blandt unge mennesker. 

Derudover så er disciplin et godt styringsredskab i en organisation og det er med til at sætte nogle klare rammer. Som ansvarlig instruktør, har jeg også en ansvar for at holde fast i de karate traditioner, som jeg selv er vokset op med. 

 

Vil Taifu også fremover stille op til kata konkurrencer og shobu ippon stævner?

Ja, det er bestemt hensigten. Jeg vil lægge op til at vores kæmpere stiller op i både kata og kumite når de alligevel er ude til stævner. Det vil dog altid være op til den enkelte om de føler sig klar til det. 

Shobu Ippon stævner er en konkurrenceform, hvor man kun kæmper til 2 wazari eller 1 ippon. Dette regelsæt har vi ofte benyttet under træning, så det kan vi sagtens stille op i til stævner. Det er med til at gøre kæmperne mere opmærksomme fra starten af, da kampen hurtigt kan blive afgjort. Vi har flere gange deltaget i Livin Cup, hvor der kæmpes shobu ippon og der har vi klaret os godt. 

 

Hvordan kan det være, at du aldrig har coachet dine kæmpere til stævner?

Det spørgsmål har jeg mødt mange gange, særligt fra undrende forældre. Der er flere grunde til det. Under træningen lærer jeg kæmperne at tænke selv under en kamp. Det mener jeg er en afgørende forudsætning for at kunne vinde. En anden vigtig grund er, at jeg ikke har ønsket, at mine kæmpere skulle være afhængig af en bestemt coach, da det kan være svært at have en bestemt coach til alle stævner rundt omkring i verden. 

For en landsholdskæmper, mener jeg også, det er en fordel, at kæmperne i Taifu ikke er afhængig af mig, da det er en landstræner, som coacher dem ved slutrunder. 

Derudover så trives jeg bedst som karateinstruktør i dojoen. Jeg kan godt lide at se på mine kæmpere fra tilskuerrækken og kan sagtens føle den spændning som de oplever. Jeg glæder mig selvfølgelig på deres vegne når de kommer hjem i dojoen, og er også stolt når de præsterer godt. Men jeg kan finde samme glæde og stolthed når en elev viser en særlig forståelse for en teknik eller kata i dojoen. 

 

Taifu Classic Karate og Taifu Shiai Karate er i gang med at blive slået sammen til Taifu karate, hvad er anledningen til det?

I flere år har jeg kørt børne- og ungeklubben sammen med forældre i bestyrelsen. Det har budt på mange gode oplevelser, såvel som udfordringer. 

Jeg tror de fleste erfarne karate instruktører, som har haft forældre i bestyrelser, har oplevet vigtigheden i at holde fast i kursen, og oplevet, at forældre af og til vil noget andet på bekostning af karatens værdisæt. Dernæst kan det være sårbart at have en bestyrelse med overvægt af forældre, da man kun kan forvente et engagement, sålænge deres barn/børn træner i klubben. 

Tanken om at slå klubberne sammen tidligere har strejfet mig, men jeg ville være sikker på, at jeg havde en gruppe voksne udøvere, som havde det fornødne kendskab til traditionel karate før en sammensmeltning kunne komme på plads. 

Mange af de voksne udøvere i Taifu stiller også op til stævner og de klarer sig rigtig godt. De er med til at styrke vores set-up til stævner og det har en positiv effekt på vores stævneaktive. 

Så i dag glæder jeg mig rigtig meget til at kun skulle koncentrere mig om én forening, og jeg ser en klar styrkelse på alle fronter. Alene det, at Taifu nu råder over voksne instruktører betyder rigtig meget. Derudover så tror jeg at det er godt for både unge og voksne at træne sammen. 

 

 

Osu sensei tak for interviewet