Kompetenceløft til alle instruktører i Taifu

“En dygtig karateinstruktør ved også en masse om formidling og hvilke faktorer, der kan have indflydelse på, hvordan eleverne får lært det ønskede i det rigtige tempo og i trygge rammer”

I Taifu ønsker vi til stadighed at tilbyde den bedste karatetræning til vores medlemmer. Vi ønsker, at vores instruktører har et højt fagligt niveau både teoretisk og praktisk. Derfor er alle instruktører i Taifu i øjeblikket i gang med en grundig instruktøruddannelse, som forløber over 6 måneder. Uddannelsen består af både teoretisk og praktisk uddannelse. 

I Taifu har vi altid vægtet høj faglighed. Med denne instruktøruddannelse, som er målrettet forholdene i Taifu, giver vi vores instruktører endnu mere viden om, hvordan man skaber motiverende læring for alle i trygge omgivelser.  

Vi ønsker, at alle medlemmer i Taifu oplever at blive mødt af instruktører med et højt fagligt niveau, som gør dem i stand til at gennemføre motiverende undervisning i trygge rammer. Vi ønsker, at vores instruktører er i stand til at gennemføre differentieret undervisning med fokus på deltagerorienterede læringsmetoder. Dermed skaber vi optimal udvikling for alle vores medlemmer uanset niveau. 

Som medlem i Taifu vil du i det næste halve år af og til opleve, at vores instruktører bliver observeret under deres undervisning af en medinstruktør. Dette er en led i uddannelsen, hvor instruktørfeedback er med til at give den enkelte instruktør endnu mere indsigt i, hvordan pågældendes undervisning bliver gennemført og modtaget af eleverne i Taifu med henblik på læring og udvikling. 

Hvis du er medlem af Taifu, og godt kunne tænke dig at være instruktør eller instruktørassistent, så tag fat i din instruktør. Så vil du fremover indgå i overvejelserne når vi skal bruge nye instruktører eller instruktørassistenter. 

Nedenfor kan du se en oversigt over, hvad instruktøruddannelse i Taifu indeholder:

Indhold på instruktøruddannelsen i Taifu

Instruktør feedback, trygge rammer for undervisning  

• Hvorfor er instruktør feedback et godt læringsredskab i Taifu?

• Hvordan giver man instruktør feedback?

• Hvordan modtager man instruktør feedback?

• Hvordan skaber jeg optimale trygge rammer for min undervisning?

• Hvorfor er gode trygge rammer vigtigt for at lære?

Læring, motivation & fastholdelse, håndtering af elever  

• Hvordan lærer børn og voksne?

• Hvor lang tid går der før man har lært noget?

• Hvordan motiverer jeg børn/voksne til at træne?

• Hvordan motiverer jeg børn/voksne til at stille op til stævner?

• Hvordan får jeg eleverne til at føle sig en del af Taifu?

• Hvorfor er en elev ukoncentreret?

• Hvad gør jeg for at inkludere alle herunder fokus på minioriteter fx LGBT?

Instruktørrollen, håndtering af forældre 

 • Hvad er min rolle som instruktør i Taifu?

• Hvordan optræder jeg respektfuldt med naturlig disciplin?

• Hvorfor er det godt at være “den forberedte instruktør”?

• Hvordan påvirker jeg dem jeg underviser?

• Hvordan bliver jeg påvirket af dem jeg underviser?

• Hvordan skaber jeg nogle gode relationer med eleverne?

Opbygning af en karatetime, brug af digitale hjælpemidler  

• Hvad er målet med karatetimen?

• Hvordan og hvornår skal målet være nået?

• Hvordan anvender jeg temaer i min undervisning og hvor længe skal de vare?

• Hvem skal undervises og undervisning i øjenhøjde?

• Hvem skal undervise?

• Hvem gør hvad?

• Hvordan bruger jeg fx video/foto til at skabe læring?

Træning op til gradueringer og stævner, karaterelateret styrketræning

• Hvordan målretter jeg træningen op til stævner og gradueringer?

• Hvad betyder det for en elev at gå til graduering og deltage i stævner?

• Hvordan evaluerer jeg en graduering eller et karatestævne mhp afsæt i læring?

• Hvordan træner man karaterelateret styrketræning?

Grundlæggende færdigheder i karate, karaterelateret smidighedstræning

• Hvilke grundlæggende færdigheder kræves det for at lære karate?

• Hvordan træner jeg effektiv karaterelateret smidighedstræning?