Børn begynder

Mandage og onsdag kl. 17.00 – 1800 i den store dojo

Holdet er for alle børn, som er fyldt 6 år eller som har den fornødne opmærksomhed til at følge vores undervisning. Børn under 6 år henvises til vores Minikaratehold, der træner om lørdagen fra kl. 11.00 til kl. 11.45 Her lærer børn grundlæggende karate under individuelle hensyn. Bemærk at vores voksen begynderhold træner på samme tidspunkt. Det er således en oplagt mulighed til at gå til noget sammen med dit barn.

Vores voksne børneholdsinstruktører har stor interesse i og erfaring med børn. Det skaber et optimalt miljø for indlæring og tilvænning til karate for barnet. Der indgår lege i undervisningen, som tager udgangspunkt i øvelser der understøtter indlæringen af karate.
Vi lægger stor vægt på et godt klubmiljø og kammeratskabet imellem børnene,

Alder: Fyldt 6 år

Aktiviteter

På børneholdet er der mange forskellige sociale aktiviteter tilknyttet. Bl.a., sommerfest, udviklingsstævner, fastelavn, halloween, juleafslutning + masser af andre sociale tiltag som f.eks. fødselsdage på holdet. En stor begivenhed er vores årlige opvisningsdage, hvor forældrene inviteres til opvisning. Efter opvisningen er der et kort forældreinformationsmøde.

Graduering

Der er mulighed for at blive indstillet til graduering (bælteprøve) 3 gange årligt i månederne december, marts og juni. Barnet får udleveret et Taifu informationshæfte ved indmelding, hvor gradueringskrav mv. fremgår.