Taifu starter nyt karatehold op i samarbejde med Jump4fun, som er et projekt for overvægtige børn under DGI.

Holdstart: Lørdag den 16. august kl. 1230 til kl. 1345

Sted: Taifu Dojo, Industrivej 19 B, 3300 Frederiksværk.

Som noget helt nyt starter Taifu karateklub et nyt hold op i august måned.  I samarbejde med Jump4fun-projektet vil Taifu gerne bidrage til at sætte gang i overvægtige børns motionsvaner.

På Jump4fun-holdene vil der være fokus på styrkelse af børnenes selvværd samt udvikling af fysiske og motoriske færdigheder gennem leg og med karatetræningens særlige fokus på disciplin, respekt og individuelle udvikling.

Træningen kommer til at tage udgangspunkt i børnenes fysiske formåen, og vil blive tilrettelagt på en måde, hvor der både bliver taget de nødvendige hensyn, og hvor børnene vil blive positivt udfordret og få en oplevelse af succes og fællesskabsfølelse.

Træningen vil starte med grundig opvarmning, hvorefter vil der være teknisk træning, som kan bestå af individuelle øvelser og øvelser som kræver samarbejde. Træningen afsluttes med udstrækning.

Holdet vil fungere på den måde, at Jump4fun børnene på sigt kan sluses ind på Taifus børnehold, idet hele projektet tager udgangspunkt i at inkludere overvægtige børn i foreningslivet.

De overvægtige børn til Jump4fun-holdene rekrutteres og henvises fra Overvægtsambulatoriet på Nordsjællands Hospital og fra Julemærkehjemmene, men der er også mulighed for, at børn og forældre selv kan tilmelde sig holdet.

Spørgsmål og tilmelding skal rettes til holdansvarlige, Elsa-Maria, på mail

panduro66@live.dk