I dag var der graduering for de voksne i Taifu Karate. Følgende fik nye grader:

2. kyu (brunt bælte)

Tim Skov

3. kyu (brunt bælte)

Vigmer Nielsen

Dorte Bruus Christiansen

Elsa-Maria Panduro

Lotte Løkkegaard

6. kyu (grønt bælte)

Renè Hansen

Jack Kallegaard

8. kyu (orange bælte)

Brian Nielsen

Thomas Gaarn

Kristine Jensen

Gradimir Dimitrijevic

9. kyu (gult bælte)

Jesper Rønn Larsen

Søren Skov-Toader

Bodil Helbo Hansen

Serey

Thomas Jeppesen

Hans Lausten

 IMG_0329

Stort tillykke med de nye grader.