Årets generalforsamling finder sted torsdag d. 3. marts kl. 19.00 -20.30

Sted: Taifu Karate Dojo

 

Dagsorden

  1. Valg af dirigent og referent. 
  2. Formandens beretning for 2021.
  3. Fremlæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse 
  4. Gennemgang af hold og øvrige aktiviteter i 2022.
  5. Fastsættelse af kontingent 
  6. Fremlæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år 
  7. Behandling af indkomne forslag (skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før afholdelse af generalforsamling) 
  8. Valg til bestyrelsen